Biên giới biển đảo quê hương: Kiều bào với biển đảo quê hương

Là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn của Việt Nam, Biển Đông luôn nằm trong tâm thức của mọi người dân đất Việt, cho dù ở trong hay ngoài nước.

Trải qua hàng ngàn đời nay, các thế hệ người Việt Nam không chỉ khai thác, quản lý, thực thi chủ quyền đối với các vùng biển, các đảo và quần đảo của Việt Nam mà còn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích hợp pháp trên biển là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của toàn thể dân tộc Việt Nam, trong đó có phần đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam