Biên giới biển đảo quê hương: Hợp tác giao thông vận tải - động lực thúc đẩy kinh tế Việt - Lào

Với mỗi quốc gia, giao thông vận tải được coi như là mạch máu giúp phát triển kinh tế - xã hội, đưa mọi người đến gần với nhau hơn. Giao thông vận tải ngày càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh các nước ngày càng mở rộng hội nhập quốc tế, nhất là giữa các nước láng giềng.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, gắn bó thủy chung được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Lào đã không ngừng được củng cố và phát triển.

Những năm qua, hợp tác Việt Nam - Lào phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực từ chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế thương mại đến văn hóa, đào tạo giáo dục. Và trong sự hợp tác toàn diện ấy, hợp tác giao thông vận tải được coi là điểm sáng, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam