Biên giới biển đảo quê hương: Già làng, trưởng bản truyền lửa bảo vệ biên cương Tổ quốc

Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài hơn 5000km, đi qua 25 tỉnh, thành biên giới, tiếp giáp với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1449,566 km), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2337,459 km) và Vương quốc Campuchia (khoảng 1255 km). Địa hình khu vực biên giới phức tạp, không đồng nhất. Phân bố dân cư tại khu vực biên giới đa phần mang tính đặc thù của vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, bên cạnh vai trò nòng cốt, chuyên trách của các lực lượng chức năng, không thể không kể đến đóng góp của đồng bào ở khu vực biên giới, trong đó nổi bật là các già làng, trưởng bản, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam