Sai phạm ở M’drắk: Ai phải chịu trách nhiệm ???

Tháng 4/2010, Công ty TNHH Liên hiệp công - nông nghiệp bền vững Sao Đỏ được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hơn 1.500ha đất tại xã Ea Lai, huyện MĐrắk với thời hạn 50 năm để thực hiện dự án chăn nuôi gia súc lấy thịt. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, dự án không mang lại như kỳ vọng mà còn gây lãng phí ngân sách Nhà nước, thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.