Bất cập khi 1.800 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn

Trả lời câu hỏi của nhiều đại biểu Quốc hội về những vướng mắc trong thực hiện quyết định 861 về Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, con số 2,1 triệu người ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn không còn được hưởng chính sách là vấn đề rất lớn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam