Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo hành

Bạo lực gia đình đối với trẻ em vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp và trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc đau xót, thương tâm, gây bất bình trong dư luận. Trước thực trạng này, thảo luận về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát và bổ sung các quy định để có biện pháp đủ mạnh phòng ngừa những nguy cơ bạo lực gia đình đối với trẻ em.

Nhấn mạnh trẻ em là đối tượng yếu thế, dễ bị bạo lực gia đình và thực tế đã có rất nhiều vụ bạo lực gia đình với trẻ em gây hậu quả rất thương tâm xảy ra, Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đoàn Hải Dương đề nghị quy định về hòa giải trong phòng ngừa bạo lực gia đình không áp dụng trong trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em.

Quan tâm đến biện pháp cấm tiếp xúc theo quy định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, quy định tại Điều 25 và của Tòa án nhân dân quy định tại Điều 26, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường đoàn Quảng Bình nhận thấy, điều kiện áp dụng biện pháp này mới chỉ phù hợp trong trường hợp người bị bạo lực gia đình là người lớn, người đã thành niên, chưa phù hợp trong trường hợp là trẻ em bị chính cha mẹ bạo hành.

Dẫn chứng thống kê cho thấy 80% nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ, 68,4% trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 14 tuổi đã từng bị bạo lực gia đình và các đối tượng khác, như người cao tuổi, người khuyết tật cũng thường là đối tượng của bạo lực gia đình. Với tầm quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, đại biểu Tô Văn Tám nêu đề xuất nên nghiên cứu thành lập Quỹ phòng, chống bạo lực gia đình.

Trao đổi về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng luật việc quan tâm những chính sách cụ thể để bảo vệ trẻ em trong vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình là một tinh thần xuyên suốt. Nội dung này đã được thể hiện ngay trong nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình quy định tại Điều 4 dự thảo Luật là bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, cũng như ở nhiều điều luật khác. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thẩm tra để làm rõ thêm về nội hàm mà đại biểu quan tâm.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!