Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Người dễ bị tổn thương trong giao dịch có phải người yếu thế không?

Sáng 2/11, thảo luận tại tổ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), đại biểu Trần Công Phạm ( tỉnh Bình Dương) đặt ra vấn đề: Phải làm cho rõ, người dễ bị tổn thương có phải người yếu thế hay không?

Ông cho rằng người  dễ bị tổn thương trong hợp đồng mua bán với người khác, có lẽ khác với người yếu thế trong xã hội. Người cao tuổi, người nghèo là những người yếu thế trong xã hội nhưng chưa chắc bị tổn thương trong các giao dịch.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Vy Vy