Bảo vệ di sản trong năm đầu lập quốc

Vừa giành được chính quyền, dù phải một lúc đương đầu với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm đe doạ nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn đặc biệt quan tâm bảo vệ di tích lịch sử văn hoá.

Giữa lúc quần chúng nhân dân đang hào hứng song cũng còn bồng bột muốn thiêu huỷ những hiện vật là mề đay, bằng sắc của triều đại cũ, Chính phủ đã mau chóng bảo vệ và gìn giữ những tư liệu này.

Nhà nghiên cứu Kiều Mai Sơn đã chia sẻ với Truyền hình Quốc hội Việt Nam câu chuyện xung quanh chủ đề bảo vệ di sản trong năm đầu lập quốc.

Thực hiện : Kiều Văn Khải Diệu Linh