Bao nhiêu đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước mang lại hiệu quả?

Có bao nhiêu đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước được ứng dụng thành công trong thực tế là vấn đề được các địa biểu Quốc hội quan tâm tại phiên chất vấn sáng nay. Các đại biểu đưa ra câu hỏi về số lượng thống kê cũng như kết quả thiết thực của những đề tài này. Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cho rằng số lượng này là khó xác định.

Dù khó xác định được bao nhiêu đề tài được đưa vào ứng dụng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cho rằng, điều quan trọng là xác định được kết quả đó trước hết phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của bản thân các nhà khoa học, đội ngũ nghiên cứu, đóng góp vào uy tín của các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!