Bảo đảm sự công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản

Sáng 26/9, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10. Phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 26-27/9, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, Uỷ ban sẽ thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 của Quốc hội về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại số một số Luật liên quan tới xây dựng công trình giao thông đường bộ. Xem xét các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 43 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Trong sáng 26/9, cho ý kiến thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đã rà soát, thể chế đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách trong đề nghị xây dựng Luật này. Quy định về trình tự, thủ tục đấu giá, hoàn thiện trình tự, thủ tục đấu giá đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần khắc phục triệt để tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời giám sát hoạt động đấu giá tài sản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục hành chính, bảo đảm sự thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng cho biết, Chính phủ đã rà soát nội dung của dự thảo Luật đảm bảo thống nhất với Bộ Luật Dân dự, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh vốn nhà nước, Luật Quản lý sử dụng tài sản công…

Tại phiên họp, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến về tiêu chuẩn của đấu giá viên, quy định sàn đấu giá; đấu giá trực tuyến. Đồng thời bổ sung quy định về chương trình, nội dung, chế độ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đấu giá viên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Trương Tùng