Bản tin văn hóa, thể thao và du lịch |Số 8| - Bảo tồn và phát huy giá trị ca trù trong thời đại hiện nay

Bảo tồn di sản văn hóa đã khó, bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể lại càng khó. Mỗi thể loại di sản phi vật thể đều cần đến những cách thức gìn giữ, bảo tồn khác nhau, bởi mỗi loại hình nghệ thuật đều có không gian và cách thức sinh hoạt khác nhau. Vậy làm thế nào để ca trù có một đời sống và có thể phát huy được giá trị trong thời đại ngày nay là câu hỏi đặt ra nhiều năm nay.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết chương trình!