Bản tin Văn hóa, thể thao và du lịch |Số 7|: Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Thành Quèn, Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định về việc khai quật khảo cổ học tại di tích Thành Quèn (thôn Cổ Hiền, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai). Thời gian khai quật từ ngày 2/1/2023 đến ngày 28/2/2023, trên diện tích 50m2.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Hà Nội để giữ gìn, bảo quản,...

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam