Bàn thảo vấn đề nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên trong tình hình hiện nay

Cũng trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc, chiều 03/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - lý luận và thực tiễn”.

Chủ trì điều hành Hội thảo có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đây là hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, nhất là cụ thể hoá tinh thần của Nghị quyết vào thực tiễn địa phương, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là vấn đề mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải có trách nhiệm tìm tòi, làm tốt để thực hiện có hiệu quả việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong thực tế.

GS.TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, việc triển khai, vận dụng các phương thức này ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các tổ chức Đảng là khác nhau, nhất là ở cấp cơ sở phải tuỳ thuộc vào từng điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, phải có sự linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tế. Qua gần 40 năm Đổi mới, chúng ta đã được cung cấp nhiều thực tiễn sinh động, phong phú, những cách làm hay, những mô hình sáng tạo để tổng kết, rút kinh nghiệm, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề mới cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ hơn."

Hội thảo tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề chính gồm những vấn đề chung về nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; thực trạng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình hiện nay; đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để toàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nghiên cứu, áp dụng triển khai trong thực tiễn.

Bà HOÀNG THỊ THUÝ LAN, Bí Thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc: "Tỉnh đã đặc biệt chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong các nhiệm kỳ, chúng tôi chú trọng đổi mới trong việc ra các Nghị quyết, trong công tác cán bộ, thu hút trọng dụng nhân tài, bằng việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm. Đổi mới trong công tác kiểm tra giám sát, để phòng ngừa, ngăn chặn, không để khuyết điểm nhỏ trở thành những khuyết điểm lớn."

Hội thảo cũng là căn cứ lý luận và thực tiễn để Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hệ thống các trường chính trị nghiên cứu, bổ sung nội dung, chương trình giảng dạy trong thời gian tới. Trong khuôn khổ của chương trình Hội thảo cũng diễn ra phiên thảo luận mở về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phiên thảo luận bàn tròn về nâng cao chất lượng đảng viên.

Thanh Nga