Ban Dân nguyện vào cuộc vụ việc dân phản ánh ô nhiễm nhưng cán bộ kiểm tra nhiều lần không thấy gì tại Thái Nguyên

Ngay sau khi làm việc với Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã ra kế hoạch kiểm tra toàn diện vấn đề môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công. Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết sẽ triển khai hậu kiểm về vấn đề này để giải quyết dứt điểm kiến nghị cho cử tri.

Đa số người dân kỳ vọng cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cần thêm các cuộc kiểm tra đột xuất để tránh tình trạng Khu xử lý chất thải có sự chuẩn bị trước.

Bà ĐỖ THỊ BẢY, Xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: "Chỉ khi nào kiểm tra thì lại ổn, không lại đâu vào đấy. Mùi thuốc sâu, mùi khét, khét lắm luôn ấy không thể thở nổi"

Thực tế những lo ngại của người dân là đúng, vì những cuộc kiểm tra trước đó của UBND Thành phố Sông Công vẫn chưa phát hiện được mức độ ô nhiễm không khí và chỉ được đánh giá bằng cảm quan.

Bà DƯƠNG THỊ HOA, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên: "Các bác khi có phản ánh thì lúc xuống kiểm tra, kể cả bằng cảm quan thì cũng không thấy có nhiều nội dung như phản ánh. Tuy nhiên, đúng như đề cập, thì thời điểm bà con báo thông tin, tới thời điểm xuống thì cũng mất 1 khoảng thời gian"

Theo kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, ngày 4/11 đơn vị này sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường với Công ty TNHH Môi trường Sông Công là chủ đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công. Niên độ kiểm tra từ 01/01/2020 tới 04/11/2022.

Ông PHẠM BÌNH CÔNG, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên: "Các nội dung về xả thải hay cũng như các nội dung khác nó là giai đoạn. Nếu nó diễn ra dài thì sẽ thực hiện ngay. Các nội dung phải kiểm tra đột xuất thì mới có biên bản được. Trong quá trình UBND TP Sông Công kiến nghị lên thì kiểm tra theo đột xuất đấy không còn nữa rồi. Nên tới đây sẽ có phối hợp tốt hơn trong đường đây nóng."

Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành hậu kiểm ngay sau khi UBND tỉnh Thái Nguyên có kết luận liên quan tới vấn đề xả thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công.

Ông HOÀNG ANH CÔNG, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và hậu giám sát. Trên cơ sở kết quả liên ngành sẽ có báo cáo Ban Dân nguyện gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên tinh thần sẽ đi tới tận cùng và giải quyết được dứt điểm những việc những ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của củ tri"

Dù việc kiểm tra có chậm trễ so với kế hoạch, tuy nhiên, việc thành lập đoàn thanh, kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên về vấn đề môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công là cần thiết. Bởi nguyện vọng của người dân có cuộc sống không ô nhiễm là chính đáng.

Ngọc Tuấn