Ban công tác đại biểu tập huấn cho đại biểu dân cử 14 tỉnh thành

Trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13/8 tại Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La, Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội dành cho đại biểu dân cử”. Tham dự có các Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng các chuyên viên của các văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND 14 tỉnh thành trên toàn quốc.

Hội nghị nhằm cung cấp cho các đại biểu kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc nghiên cứu, đánh giá, thảo luận, tranh luận về báo cáo kinh tế- xã hội của Chính phủ trình Quốc hội. Đặc biệt là các nội dung về thực trạng, giải pháp, chính sách phát triển kinh tế- xã hội. Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm dành cho đại biểu dân cử nói chung cũng như đội ngũ tham mưu, giúp việc cho đại biểu dân cử.

Thúy Hà