Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 23 Trung ương làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 24/11 Đoàn khảo sát số 5 của Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 23 của Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk về kết quả thực hiện NQ23 “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” tại địa phương.

Báo cáo tại buổi làm việc, qua 20 năm triển khai Nghị quyết 23 ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành tỉnh khá của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 đạt 8,75%. Năm 2021, quy mô nền kinh tế đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng, tỉ lệ hộ nghèo còn 6,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cơ bản được đảm bảo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện Nghị quyết 23 như: một số chủ trương chính sách trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm; còn vấn đề bức xúc của người dân chưa được giải quyết thoả đáng; đời sống người dân ở một số nơi vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn; văn hoá, xã hội phát triển chưa đồng đều, khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn ngày càng lớn. An ninh nông thôn chưa thực sự ổn định, tình trạng khiếu kiện, đông người, vượt cấp vẫn diễn ra, nhất là mâu thuân giữa các nông lâm trường với người nhận khoán.

Đoàn khảo sát đề nghị Ban thường vụ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt để vận động nhân dân, đưa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thành sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh của địa phương. 

Thực hiện : Djuang Niê