Chuyên gia bàn chuyện 2,4 triệu người đột ngột bị dừng hưởng chính sách

Quyết định 861 ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thay thế quyết định 582 cùng nội dung được quyết định trước đó.

Theo đó, có hơn 1800 xã ra khỏi diện được hưởng một số chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục… Như vậy, ít nhất có 2,4 triệu người đột ngột không được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, hàng chục nghìn học sinh sẽ không hưởng chế độ trợ cấp gạo và miễn giảm học phí, hỗ trợ giáo dục theo quy định của Chính phủ. 08 nghị định của Chính phủ và 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục, chính sách hỗ trợ cho học sinh, chính sách ưu đãi tín dụng, chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, chính sách ưu tiên tuyển sinh, tuyển dụng cán bộ... có thể sẽ phải sửa đổi cho phù hợp.  Nhiều mục tiêu an sinh xã hội đặc biệt là y tế và giáo dục có thể không đạt được theo lộ trình đề ra. 

Mời Quý khán giả theo dõi buổi Đối thoại chính sách trong triển khai chính sách dân tộc !