Bắc Ninh: Bỏ thanh tra cấp huyện, thanh tra cấp tỉnh "không thể đảm nhiệm được hết"

Trong hệ thống thanh tra theo cấp hành chính hiện tại thì thanh tra huyện là một trong ba cấp được vận hành với chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2021, thanh tra của thành phố Từ Sơn đã hoàn thành 3 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Nếu chỉ nhìn vào con số ít ỏi trên để quy kết việc kém hiệu quả hoạt động của cấp thanh tra này thì sẽ là hơi vội. Bởi trên thực tế, nhiệm vụ chính mà đội ngũ thanh tra đang phải đảm nhận lại nằm chủ yếu ở công tác giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Trong năm qua, thanh tra thành phố Từ Sơn đã xử lý tổng số 247 đơn/ 96 vụ việc, phần lớn thuộc lĩnh vực đất đai, với tỷ lệ giải quyết trong kỳ đạt 82,5%.

Ông DƯƠNG VĂN HƯỚNG - Chánh thanh tra thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh: “Đây là những vụ việc cần nhiều thời gian, nhiều cơ quan, các ngành thậm chí là cả hệ thống chính trị mới giải quyết được cho nên thanh tra thành phố mất rất nhiều thời gian nắm bắt tình hình để tham mưu cho thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân giải quyết thấu đáo được cho nhân dân. Đặc biệt, việc đôn đốc thực hiện các nội dung kết luận, quyết tâm sau giải quyết đơn thư có rất nhiều vấn đề phức tạp".

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh :Trong thời gian vừa qua, thanh tra thành phố đã giúp cho thành phố giải quyết được phần lớn vụ việc, đơn thư khiếu kiện phức tạp, góp phần giải quyết các điểm nóng. Từ Sơn được đánh giá là một địa bàn phức tạp, nhiều đơn thư khiếu kiện, nhiều vụ việc phức tạp. Để có được kết quả như nay thì cơ quan thanh tra đóng vai trò quan trọng”.

Tương tự vậy, tại thành phố Bắc Ninh, trong năm 2021, ngoài 3 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 13 cuộc thanh tra đột xuất thì thanh tra thành phố phải tiến hành xử lý, giải quyết 377 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các loại. Trong kỳ đã giải quyết, trả lời được 361 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền của thành phố đã giải quyết 102/114 đơn, thuộc thẩm quyền cấp phường là 217/247 đơn.

Bà NGUYỄN THỊ KHUY - Chánh thanh tra thành phố Bắc Ninh: Trên địa bàn thành phố hiện có 19 phường, mỗi phường trung bình 9-10 khu phố, lượng đơn thư, phản ánh kiến nghị rất nhiều, nếu không được  xem xét, giải quyết  dứt điểm ngay từ cấp thành phố, thì thanh tra cấp tỉnh không thể đảm nhiệm được hết.”

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: Đơn khiếu nại tố cáo liên quan tới lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn khá là nhiều. Liên quan tới lĩnh vực này thì công tác thanh tra kiểm tra, xử lý thời gian qua thanh tra thành phố khá hiệu quả. Ngoài giải quyết khiếu nại tố cáo thì công tác phòng chống tham nhũng cũng được giao cho thanh tra. Dựa vào việc theo dõi, giám sát của thanh tra cũng giải quyết tốt công tác tham mưu, phòng chống tham nhũng trên địa bàn”.

Thanh tra cấp quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh với trung bình chỉ từ 6-7 người. Tuy biên chế ít ỏi, khối lượng công việc nhiều và liên quan đến nhiều lĩnh vực phức tạp, song có thể khẳng định, hiệu quả hoạt động của cấp thanh tra này là có thực. Nếu bỏ cấp thanh tra huyện, chuyển nhiệm vụ này cho thanh tra cấp tỉnh được cho là chưa phù hợp.

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: “Ví dụ Luật Đất đai 2013 điều 106 quy định khi thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có quyết định của thanh tra cùng cấp. Do vậy bỏ thanh tra cấp huyện thì sẽ gây khó khăn cho công tác chuyên môn quản lý đất đai”.

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - Phó Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh: “Vai trò thanh tra cấp huyện qua quá trình thực tế đã được chứng minh, giúp Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu chuyển chức năng thanh tra cấp huyện cho tỉnh thì sẽ xảy ra tình trạng không sát thực tế của cơ sở địa bàn”.

Mong muốn tinh gọn bộ máy, đổi mới tổ chức, hoạt động để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ quan thanh tra là chính đáng; song bỏ hay không bỏ thanh tra cấp huyện vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng.
 

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu