Áp dụng Luật Đấu thầu đối với công ty con của doanh nghiệp nhà nước

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Ủy ban Tài Chính ngân sách của Quốc hội, các đại biểu cho ý kiến về Luật Đấu thầu (sửa đổi). Một trong những nội dung vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau đó là việc lựa chọn nhà thầu đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Các đại biểu đồng tình với phương án 2 tức là các gói thầu thuộc dự án của DNNN và công ty con có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Các đại biểu cho rằng: Việc mở phạm vi điều chỉnh các gói thầu đối với cả các công ty con là cần thiết, bởi hầu hết hoạt động đấu thầu đều nằm ở các công ty con mà không phải ở công ty mẹ. Tuy nhiên, cần xem xét lại tỷ lệ vốn nhà nước ở các công ty này.

Bên cạnh đó, cũng cần cân nhắc áp dụng đối tượng doanh nghiệp cổ phần hoá nhưng vẫn nắm giữ nguồn vốn nhà nước lớn.

Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư khẳng định: Cơ quan soạn thảo và Uỷ ban thẩm tra sẽ cùng thống nhất trình 1 phương án duy nhất, tránh tình trạng việc áp dụng pháp luật phức tạp sau này.

Liên quan đến việc áp dụng Luật Đấu thầu đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp nhà nước, Tờ trình Chính phủ đưa 2 phương án lựa chọn nhà thầu:

Phương án 1: Gói thầu tthuộc dự án của DNNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Phương án 2: Đối tượng của phương án 1+ công ty con có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên