Anh: Máy bay không người lái in 3D cấu trúc mới trong ngành xây dựng

Theo các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London, Anh, trong tương lai, máy bay không người lái robot có thể được ứng dụng trong ngành xây dựng để in 3D các cấu trúc mới. Đây là một nghiên cứu được lấy cảm hứng từ ong bắp cày.

Giáo sư Mirko Kovac, Giám đốc Công ty Robot trên không thuộc Phòng thí nghiệm tại Đại học Hoàng gia London, nghiên cứu này sao chép về nguyên tắc và sau đó tạo nên các robot mô phỏng hoạt động của thế giới tự nhiên theo cách có thể mở rộng quy mô. Công nghệ này có thể được sử dụng ở những vị trí khó tiếp cận hoặc nguy hiểm như các tòa nhà cao tầng hoặc có thể giúp xây dựng các công trình cứu trợ sau thảm họa.

Máy bay không người lái hoạt động tự động theo nhóm để in 3D một tòa nhà, phun một lớp xi măng nhẹ và sau đó thực hiện quét kiểm soát chất lượng để liên tục điều chỉnh lớp tiếp theo nhằm đảm bảo cấu trúc có độ chính xác chế tạo là 5 mm.

Giáo sư MIRKO KOVAC - Đại học Hoàng gia London: “Điều này mang lại những cơ hội quan trọng cho lĩnh vực xây dựng, mặc dù tôi không nói rằng nó có thể thay thế toàn bộ ngành xây dựng, nhưng ngay cả khi nó chạm tới 5% ngành xây dựng với lĩnh vực này, thì đó đã là đóng góp lớn và có thể giảm tiêu thụ CO2, tăng cường an toàn, giảm nhu cầu hậu cần”.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết công nghệ này có thể giúp giảm chi phí và rủi ro trong ngành xây dựng trong tương lai, so với các phương pháp thủ công truyền thống.