Ấn tượng những số liệu kinh tế của năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2022 ước tính tăng 5,92% so với cùng kỳ năm trước, đưa GDP cả năm 2022 ước tính tăng 8,02%. Đây là thông tin mà Tổng Cục Thống kê vừa công bố sáng 29/12.

Khu vực dịch vụ được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng đạt 9,99%, cao nhất trong 12 năm, đóng góp 56,65% vào tăng trưởng GDP.

Xuất nhập khẩu hàng hoá cũng là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Tính chung cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa lập kỷ lục mới, 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước. Có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD và 46 mặt hàng nhập khẩu trên 1 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước – mức cao nhất trong 5 năm.