Ai Cập, Brazil kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza

Tổng thống Ai Cập và người đồng cấp Brazil đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza cũng như tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo tới người dân ở vùng lãnh thổ này.

Hai nhà lãnh đạo cũng yêu cầu thả những người bị bắt giữ ở cả hai bên trong cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm một giải pháp chính trị thời hậu chiến cho sự nghiệp của người Palestine để thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới xác định ngày 4/6/1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T