54 dự án điện trọng điểm phải hoàn thành trước năm 2025

Bộ Công thương làm việc với EVN và PVN để xây dựng tiến độ cụ thể, phấn đấu hoàn thành các công trình điện đang triển khai xây dựng trước năm 2025. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia Về phát triển điện lực.

Cuộc họp đã đánh giá toàn diện 54 dự án trong giai đoạn chuẩn bị hoặc đang đầu tư năm 2022 theo quy hoạch điện VII với tổng công suất khoảng 59.712 MW. Bên cạnh những kết quả tích cực góp phẩn đáp ứng đủ điện an toàn, ổn định thì một số dự án trọng điểm đang triển khai chậm, còn vướng mắc lớn.

Ông ĐẶNG HOÀNG AN - Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Làm sao như chúng tôi nhiều lần báo cáo phải có thiết chế tính kỷ luật và tuân thủ thực hiện quy hoạch quốc gia đối với các chủ đầu tư, bộ, ngành, ủy ban quản lý vốn nhà nước, doanh nghiệp và địa phương. Như đã báo cáo có nhiều công trình vỡ quy hoạch kể cả tiến độ trở đi. Cần xây dựng cơ chế để xử lý các dự án chậm tiến độ và thường xuyên rà soát điều chỉnh thay thế các dự án khác. Cái này cũng đã đeo đuổi nhiều năm nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ chế.”

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống của người dân.

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: “Những nhà máy đã, đang triển khai ở công trường thì phải có tiến độ cụ thể, giao cho đồng chí An trực tiếp làm việc với các tập đoàn, các dự án BOT để xây dựng tiến độ. Từ nay đến đến năm 2025 sao cho hoàn thành được hết”

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, hài hòa lợi ích người dân, nhà đầu tư, nhà nước trên cơ sở các quy định pháp luật.

Thực hiện : Tiến Cường Anh Đức