54 địa phương sai phạm mua sắm thiết bị y tế với gần 5.000 gói thầu

Quá trình mua sắm thiết bị y tế còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng mua sắm tại nhiều địa phương (54/61 tỉnh, thành phố có 4.992/15.909 gói thầu vi phạm). Đây là những thông tin đáng chú ý được thanh tra chính phủ công bố tại hội nghị tổng kết Thanh tra Chính phủ diễn ra vào 6/1.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết, năm 2022 toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 8.500 cuộc thanh tra hành chính và hơn 222.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật.

Đặc biệt trong thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19, Thanh tra Chính phủ đã thành lập 3 đoàn thanh tra tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM.

Qua thanh tra cho thấy, công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, nhiều địa phương có số gói thầu vi phạm cao như Hà Tĩnh, Đà Nẵng 100%; Hải Phòng 95,8%; Quảng Trị 95,2%; Nam Định 91,3 %; Bình Thuận 90.7%; Cần Thơ 89,3%; Vĩnh Long 85,5 %; …

Đáng chú ý, nhiều gói thầu mua sắm thiết bị tại một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM bị cơ quan thanh tra kết luận "có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để nâng giá bán cao bất thường".

Thực hiện : Trần Tiến