50 năm Hiệp định hòa bình cho Việt Nam |Kỳ 3|: Nghe ông Lê Đức Thọ nói lý do từ chối giải Nobel Hoà bình

Ngày 27/1/1973, Hiệp định được 4 Bộ trưởng Ngoại giao ký chính thức tại Paris. Cuối năm đó, Quỹ giải thưởng Nobel quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho Cố vấn Lê Đức Thọ và Ngoại trưởng Henry Kissinger.

>> 50 năm Hiệp định hòa bình cho Việt Nam |Kỳ 1|: Người tiền trạm đòi "bàn tròn" cho họp 4 bên
>> 50 năm Hiệp định hòa bình cho Việt Nam |Kỳ 2|: Trưởng đoàn Xuân Thủy với "kỷ lục" gần như kỷ lục quyền anh

Tuy nhiên, ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận với lý do "người đem lại hoà bình không thể ngang bằng kẻ gây ra chiến tranh".

Mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện!

Thực hiện : Kiều Mai Sơn