449/489 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Chiều 9/1, tại chương trình bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khoá XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được tiếp thu đầy đủ, các tài liệu liên quan đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy, 449/489 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 90,52%. Như vậy, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Phương