2 điều cần làm ngay trước khi sổ hộ khẩu bị "khai tử"

Công dân cần thực hiện hai việc này càng sớm càng tốt, trước khi sổ hộ khẩu giấy bị “khai tử” kể từ 1/1/2023 tới đây.

Để không gặp phải khó khăn khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng, công dân cần Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những thông tin trên Cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày 1-1-2023. Đồng thời, làm Căn cước công dân gắn chíp điện tử để xác định số định danh cá nhân. Mọi công dân đến độ tuổi làm Căn cước công dân nhưng chưa đi làm thì cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng. 
 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam