19 tập đoàn, tổng công ty thực hiện thành công “mục tiêu kép”

Chiều 08/1, tại Hà nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Tổng kết công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban năm 2021 và phương hướng, nhiệ m vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Năm 2021 tuy ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước với nỗ lực và quyết tâm cao độ, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng mọi thời cơ, các tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tổng doanh thu ước đạt 99% kế hoạch (821.295 tỷ đồng, bằng 108% so với năm 2020); tổng lợi nhuận trước thuế ước vượt 70% kế hoạch ; tổng nộp ngân sách ước vượt 27% kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao vai trò và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban trong năm 2021 đã đóng góp một phần quan trọng giúp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh năng lượng và một số cân đối lớn của nền kinh tế, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Ủy ban cần tăng cường năng lực của Ủy ban trong thời gian tới hơn nữa thông qua các giải pháp đồng bộ, toàn diện về chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực để thực hiện ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn vai trò đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty được giao quản lý.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc rà soát các quy định pháp luật còn gây vướng mắc để tập trung tháo gỡ; nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động của Ủy ban nhằm thực sự tách bạch giữa chức năng quản lý vốn và chức năng quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm cho Ủy ban có đầy đủ các quyền hạn tương xứng với trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp, và tương xứng với các trọng trách, nhiệm vụ và kỳ vọng khác mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi gắm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là công tác giám sát tài chính, giám sát đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết Ủy ban sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan đại diện chủ sở hữu được Chính phủ giao; Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid- 19… Đặc biệt, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất bổ sung với cấp có thẩm quyền về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban; đẩy mạnh chuyển đổi số, tham gia vào chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo lộ trình phù hợp….

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao Huân chương, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Ủy ban có thành tích xuất sắc trong những năm vừa qua./.