18 vạn túi lương phát cho người dân tại Lễ phát lương Đền Trần Thương

Tại Lễ phát lương Đức Thánh Trần, Đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, rất đông du khách háo hức xếp hàng chờ xin lương.

Đây là năm thứ 13, lễ phát lương Đức Thánh Trần tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được tổ chức. Phát lương đầu năm không chỉ tưởng nhớ công lao Trần Hưng Đạo - vị anh hùng dân tộc được nhân dân tôn vinh là bậc Thánh Nhân, tôn vinh giá trị về lương thảo, nguồn nuôi sống con người và nuôi quân đánh thắng giặc trong các cuộc trường chinh của dân tộc mà còn mang ý nghĩa khai lộc đầu xuân, nên người dân các địa phương đã tập trung về đền, háo hức chờ giờ khai hội, phát lương.

18 vạn túi lương đã được Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn sàng để phát cho nhân dân và du khách thập phương tại 19 điểm xung quanh khu vực đền với mong muốn cầu cho Quốc thái dân an.

Để hoạt động phát lương diễn ra trật tự, an toàn, đảm bảo các yếu tố văn hóa, mỹ tục của ông cha, Ban Tổ chức Lễ hội đã triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt là công tác tuyên truyền cho nhân dân và du khách thập phương về ứng xử văn minh trong lễ hội.

Thực hiện : Bích Hạnh Thùy Linh Như Huỳnh