17/1: Hội thảo Quốc gia về nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp

Hội thảo diễn ra tại Đà Nẵng sáng 17/1, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 17/1, tại Đà Nẵng, diễn ra hội thảo Quốc gia với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp”, nhằm phục vụ cho việc xây dựng đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo đề án chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì có các đồng chí: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề án nhấn mạnh Hội thảo được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa, khi cả nước vừa thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn do đại dịch Covid-19 gây ra. Trong năm 2021, các cơ quan, tổ chức có liên quan rất tích cực triển khai việc xây dựng Đề án. Trong đó, “xây dựng Chiến lược cải cách tư pháp” là một trong những nội dung trọng tâm của Đề án. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác cải cách tư pháp đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng; nền tư pháp nước ta đã có một bước tiến dài trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án: “Thứ nhất, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư pháp và cải cách tư pháp được nâng lên rõ rệt; (2) Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật cơ bản đã thể chế hóa được các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nguyên tắc đặc thù về tổ chức và hoạt động tư pháp với tư cách là giá trị văn minh trong nhà nước pháp quyền hiện đại được ghi nhận, thể chế hóa và thực hiện; (3) Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp được kiện toàn, đổi mới; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp đã được nâng cao hơn; đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng; (4) Nhiều hoạt động bổ trợ tư pháp được xã hội hóa, đạt kết quả tích cực; (5) Hợp tác quốc tế về tư pháp được mở rộng; (6) Việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các cơ quan tư pháp ngày càng được quan tâm; (7) Phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác giám sát của các cơ quan dân cử đối với các cơ quan tư pháp tiếp tục được đổi mới. Kết quả cải cách tư pháp đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thúc đẩy hội nhập quốc tế”.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội đánh giá công tác cải cách tư pháp thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập. Vẫn tồn tại cách hiểu chưa thống nhất về nội hàm tư pháp; quyền tư pháp; cơ quan tư pháp; độc lập tư pháp; kiểm soát quyền lực tư pháp, cùng với đó là nhiều vấn đề tồn tại trong thực tiễn. Các tham luận tại hội thảo cũng chỉ ra những bất cập đó và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hóa nền tư pháp nước nhà. 

Các chuyên gia nhấn mạnh, nền tư pháp phải được giao đủ thẩm quyền và đủ năng lực xử lý vi phạm pháp luật đảm bảo quyên tài pháp quốc gia, giữ vững niềm tin của người dân vào công lý. Cải cách tư pháp phải nhất quán, thường xuyên và liên tục.

Các đại biểu cũng tham luận nhiều nội dung quan trọng khác như hoàn thiện thể chế về tư pháp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp, đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Mời Quý khán giả theo dõi các ý kiến của chuyên gia tư pháp !