16 liệt sĩ về với Tổ quốc

Ngày 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt 16 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trong mùa khô 2022 - 2023, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Nay các liệt sỹ đã được trở về với đất mẹ và tổ quốc.

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của thế hệ hôm nay.

Từ năm 1998 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất bốc hàng nghìn hài cốt liệt sĩ đưa về Việt Nam an táng./.

Ngọc Thiện