152 vụ tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc đã xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, chết 85 người, bị thương 109 người, giảm 15 vụ, giảm 6 người chết, tăng 7 người bị thương so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người; tăng 2 vụ, tăng 3 người chết so với 7 ngày Tết năm 2022. Đường thủy xảy ra 1 vụ tại An Giang, làm bị thương 1 người, tăng 1 vụ, tăng 1 người bị thương so với năm 2022.