10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023

Quốc hội trong năm 2023 đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Cùng chúng tôi điểm lại 10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam