"1 luật sửa 9 luật" đều đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng

Tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường, Thứ trưởng Bộ tư pháp Phan Chí Hiếu khẳng định, các nội dung sửa đổi trong 1 luật sửa 9 luật đều đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động và không có chuyện tham nhũng chính sách đối với việc sửa 9 luật lần này.

Sáng 24/01, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đồng chủ trì họp báo.

Giới thiệu một số nội dung của Luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; công tác bảo vệ an ninh mạng; thi hành án dân sự, thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia, khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

Thứ trưởng Bộ tư pháp Phan Chí Hiếu cũng khẳng định, các nội dung sửa đổi trong 1 luật sửa 9 luật đều đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động, và không có chuyện tham nhũng chính sách đối với việc sửa 9 luật lần này.

Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp: “Các điểm sửa đổi bổ sung đều là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh nên không có tham nhũng chính sách về chống tham nhũng chính sách trong quá trình chúng ta tổ chức thi hành mà không chặt chẽ không có cơ chế để kiểm soát tham nhũng chính sách thì các quy định tốt này, được chuẩn bị kĩ lưỡng này được đánh giá công phu vẫn có khả năng phát sinh sự tham nhũng chính sách. Quan trọng ở đây là cơ chế trong quá trình thực thi, trong quá trình tổ chức Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các bộ và sẽ hết sức lưu ý đến các vấn đề này". 

Riêng đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, việc làm rõ hơn trường hợp “uỷ thác thi hành án từng phần”  và cơ chế uỷ thác xử lý tài sản được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá trong nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản ở các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn. 

Ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp: “Có một thực tế tài sản nằm ở nhiều địa phương khác nhau, nếu không từng phần thì rát khó, nếu phải thực hiện xong nơi này mới đến nơi kia thì khoảng thời gian đó có thể phát sinh các vấn đề nên lần này mới sửa đổi để đồng thời tiến hành ở các địa phương ban bí thư cũng ban hành chỉ thị 04 thì bộ tư pháp cũng đã thực hiện rất nghiêm chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng trong năm 2022 và các năm tiếp theo thì công tác thi hành án sẽ đạt hiệu quả cao không, đặc biệt là thu hồi tài sản”

Theo Thứ trưởng Bộ tư pháp Phan Chí Hiếu, việc áp dụng kỹ thuật lập pháp 1 luật sửa nhiều luật nên hạn chế sử dụng và chỉ áp dụng trong trường hợp thật sự cấp bách, các nội dung đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, có mối quan hệ xã hội gần nhau. 

Thực hiện : Dương Dung - Vũ Hiếu

quảng cáo