04 công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ được hoạt động bình thường

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký văn bản chỉ đạo các đơn vị, sở ngành phối hợp thực hiện liên quan đến công văn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an (C01) về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của 4 công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Tức Vũ “Nhôm”).

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đến nay tất cả các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Các bản án chỉ tuyên tiếp tục Lệnh kê biên đối với 9 tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không tuyên tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng của 04 công ty bao gồm: Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C và Công ty CP Nhất Gia Phúc. Do đó, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của 4 công ty này. Đồng thời giải quyết những đề nghị của các công ty theo đúng quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên góp vốn và hoạt động của doanh nghiệp.

Mỹ Phượng