TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG NGÀY 15-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/09/2017

GIẢI PHÁP NÀO CHO CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN VÀ QUẢN LÝ CHỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/09/2017

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN HẢI SẢN GẮN VỚI ĐẢM BẢO QPAN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/09/2017

ĐÀO TẠO NGHỀ, MỤC TIÊU LỚN CỦA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/09/2017

LUẬT LƯU TRỮ, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/09/2017

MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/09/2017

ĐẠI HỌC KHÔNG CÒN LÀ HỌC ĐẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/09/2017

KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/08/2017

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUỐC PHÒNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/08/2017

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔31/08/2017

KIÊN TRÌ MỤC TIÊU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/08/2017

NGƯỜI DÂN KHỐN ĐỐN VÌ PHÂN BÓN GIẢ, KÉM CHẤT LƯỢNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/08/2017

ÁN LỆ - BƯỚC TIẾN TÍCH CỰC TRONG CẢI CÁCH TƯ PHÁP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/08/2017

DI TÍCH "OẰN MÌNH" CHỐNG XÂM LẤN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔25/07/2017

PHÁT TRIỂN CHUỖI SẢN PHẨM CHĂN NUÔI: BẮT ĐẦU TỪ THAY ĐỔI THÓI QUEN TIÊU DÙNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/07/2017

Thịt lợn rớt giá, người chăn nuôi khốn đốn là câu chuyện tốn không ít giấy mực trong thời gian qua....