TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ AN NINH MẠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/10/2017

KHAI THÁC TẬN DIỆT CẠN KIỆT NGƯ TRƯỜNG THỦY SẢN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2017

Thực trạng sử dụng “lồng bát quái”, xung điện, các loại lưới mắt nhỏ… để đánh bắt thủy hải sản đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại hầu hết các ngư trường. Những hình ảnh này, chúng tôi vừa mới ghi lại được ngay tại vùng biển gần bờ thuộc đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng....

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI) - CẦN ĐẢM BẢO TÍNH TỰ CHỦ VÀ CÔNG BẰNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔17/10/2017

SỬA ĐỔI LUẬT QUỐC PHÒNG PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/10/2017

SẮP XẾP LẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIẢM THIỂU SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG VỀ NƯỚC TRƯỚC HẠN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/10/2017

GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI, GẮN KẾT QUỐC HỘI VỚI TUỔI TRẺ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/10/2017

LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN ĐỂ NGƯỜI DÂN SỐNG ĐƯỢC BẰNG NGHỀ RỪNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/09/2017

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔28/09/2017

TRẺ HÓA TỘI PHẠM, MỐI LO CỦA XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2017

LAO ĐỘNG TRẺ EM : NÓI NHIỀU MÀ KHÔNG CŨ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔23/09/2017

CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TRƯỚC NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ DÂN SỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/09/2017

BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN VÀ MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2017

TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG NGÀY 15-9-2017
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/09/2017

GIẢI PHÁP NÀO CHO CÔNG TÁC PHÁT TRIỀN VÀ QUẢN LÝ CHỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/09/2017

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN HẢI SẢN GẮN VỚI ĐẢM BẢO QPAN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/09/2017