TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI RƯƠU BIA : XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU ĐỂ TÌM SỰ ĐỒNG THUẬN
👤BÍCH NHUNG 🕔11/04/2019

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC VÀ HÀNH NGHỀ CỦA KIẾN TRÚC SƯ
👤Nguyễn Tùng - Xuân Đông 🕔02/04/2019

Để tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả và đưa nền kiến trúc Việt Nam phát triển mạnh mẽ, xứng tầm thì Luật kiến trúc sẽ là hành lang pháp lý cho kiến trúc, đội ngũ kiến trúc sư phát triển, vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước được nâng cao đưa hoạt động kiến trúc đi vào nền nếp,...

NGÀNH HẢI QUAN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÔNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
👤Hà Lan - Lê Cường 🕔31/03/2019

SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014, PHÙ HỢP VỚI XU THẾ HỘI NHẬP
👤THQH 🕔23/03/2019

Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp chính thức được Quốc hội ban hành, ngày 1-7-2015 Luật doanh nghiệp chính thức có hiệu lực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp ....

BẢO TỒN, GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN TRONG THỜI KỲ CM 4.0
👤THU TRANG - ANH TUẤN - NINH TÙNG 🕔19/03/2019

LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỬA ĐỔI
👤Diệu Linh 🕔13/03/2019

ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CỦA TRẺ MẦM NON
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/03/2019

Ở những nơi mà nhịp thở của sự phát triển còn rất lâu mới tới được, thì việc một đứa trẻ đến lớp, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề không chỉ của giáo dục. Đó là những bữa cơm no, những giấc ngủ ấm. Là việc trẻ được dạy bảo, rèn luyện những kĩ năng đầu đời, trong một môi trường ấm áp, có cô, có bạn....

TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ BẰNG PHÁP LUẬT
👤Đào Anh Thư 🕔11/03/2019

Chương trình có đề cập đến một số văn bản pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và những nỗ lực của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ động vật hoang dã

ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG THỰC HIỆN HIẾN PHÁP 2013
👤Diệu Linh 🕔05/03/2019

DU LỊCH VIỆT NAM NHỮNG NÚT THẮT CHỜ ĐƯỢC THÁO GỠ
👤Thu Trang - Linh Chi 🕔05/03/2019

TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CƠ SỞ
👤Quang Dũng - Phạm Cường 🕔01/03/2019

Với mục tiêu bảo đảm nguồn nhân lực là bác sĩ có tay nghề cao để cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng cho người dân ở những khu vực khó khăn....

CÔNG TÁC LẬP PHÁP VÀ NHỮNG DỰ ÁN LUẬT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA NĂM 2018
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/02/2019

Hoạt động lập pháp là hoạt động đặc biệt chi phối đến đời sống xã hội và Nhà nước, góp phần quan trọng cho việc thực thi dân chủ ở nước ta. Đây cũng là một trong 3 chức năng quan trọng của Quốc hội. Năm 2018 đã khép lại với hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 của Quốc hội khóa XIV....

CHUNG TAY ĐỂ HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VƠI BỚT NHỮNG NỖI LO
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/02/2019

Ở những ngôi trường PTDT nội trú, hoàn cảnh éo le như Nguyễn Thu Hiền không phải là hiếm và tựu chung trong ấy là hình ảnh của những bản làng nghèo khó, của những mẹ cha tần tảo, lam lũ và những đứa trẻ như Hiền chỉ có con đường duy nhất là học tập để vươn lên thoát nghèo....

BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ: GÌN GIỮ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC
👤Hiền Trang 🕔11/02/2019

Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta....

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/02/2019

Năm 2019, 1 trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GTVT là đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Trong đó, có các công trình trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội thông qua....