TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG

GIẢI PHÁP TÍNH ĐÚNG, TÍNH ĐỦ GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN GIẢI QUYẾT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2019

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành mức giá dịch vụ y tế và lộ trình để thực hiện. Đến nay giá dịch vụ y tế đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương....

TĂNG CƯỜNG DỰ PHÒNG TRONG KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/09/2019

Quỹ Bảo hiểm Y tế đã góp phần quan trọng trong tổng nguồn tài chính Y tế, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ Y tế, từng bước đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ. Tuy nhiên, Bảo hiểm Y tế mới chỉ tập trung cho quá trình điều trị mà chưa chú trọng trong công tác phòng bệnh....

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN LÀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔23/09/2019

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
👤Phan Hằng - Kim Thanh- Cao Hoàng- Hồng Dũng 🕔20/09/2019

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cộng thêm yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế đòi hỏi nguồn nhân lực phải có khả năng thích ứng nhanh, đồng thời kiến thức, kỹ năng của người lao động phải luôn được đổi mới....

CẦN CÓ BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH BẢO HIỂM Y TẾ Ở ĐỊA PHƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/09/2019

Hiện hầu như không có cán bộ chuyên trách làm công tác bảo hiểm y tế ở địa phương, đây là vấn đề cần được đánh giá và nghiên cứu để có bổ sung trong Luật sửa đổi sắp tới, nhằm thực hiện hiệu quả việc quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương.

THU HÚT ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG PHI CHÍNH THỨC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/09/2019

Lao động phi chính thức thường có việc làm bấp bênh, thiếu sự ổn định, thông thường là không có hợp đồng hoặc chỉ thoả thuận bằng miệng, thu nhập thấp với nhiều công việc nặng nhọc và đầy rủi ro. Đây là đối tượng dễ bị tổn thương, rất cần được hưởng các chính sách an sinh xã hội....

QUY ĐỊNH CỤ THỂ HƠN TRONG LUẬT VỀ QUẢN LÝ, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/09/2019

Thực trạng những năm qua cho thấy trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ có nhiều bất cập....

CẦN GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 100% HỒ SƠ KHÁM CHỮA BỆNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/09/2019

Do nhân lực không đủ để thực hiện giám định toàn bộ số hồ sơ này nên bắt đầu từ năm 2012 bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thí điểm phương pháp giám định theo tỷ lệ và triển khai rộng rãi trên cả nước bắt đầu từ năm 2016. Theo đó chỉ giám định khoảng 30% hồ sơ và trừ theo tỷ lệ....

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ
👤Phan Hằng - Kim Thanh- Cao Hoàng - Hồng Dũng 🕔11/09/2019

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và chỉ bằng 1/5 so với Malaysia, 2/5 so với Thái Lan. Thực trạng này cho thấy bài toán về chất lượng nguồn nhân lực là thách thức lớn đối với Việt Nam....

NSND, NSƯT VÀ NHỮNG TRÔNG ĐỢI VỀ CHÍNH SÁCH CHO KHÁT KHAO TRUYỀN NGHỀ
👤Đỗ Bích Nhung 🕔09/09/2019

AN TOÀN LAO ĐỘNG KHU VỰC PHI CHÍNH THỨC: CÓ LUẬT NHƯNG THỰC HIỆN CHƯA NGHIÊM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/09/2019

Mặc dù Luật An toàn vệ sinh lao động đã mở rộng phạm vi điều chỉnh đến khu vực phi chính thức....

SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/09/2019

Sau gần 10 năm đi vào đời sống những quy định về chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 đã thể hiện nhiều vướng mắc như: vẫn còn bỏ sót một số nhóm đối tượng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ khám chữa bệnh của Việt Nam không phù hợp với thông lệ quốc tế,...

CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM BẢO VỆ CHỦ QUYỂN, QUYỀN CHỦ QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA TRÊN BIỂN BẰNG BIỆN PHÁP PHÁP LUẬT
👤Hải Điệp 🕔03/09/2019

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÔNG TIN XẤU ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
👤Như Thảo 🕔02/09/2019

Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và ngăn chặn hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử là rất quan trọng.

ĐẠO TẠO NGHỀ LÀM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
👤Nguyễn Tùng 🕔31/08/2019

Đào tạo và trang bị kiến thức về làm du lịch cộng đồng dựa trên những thế mạnh sẵn có của địa phương cho người dân được xem là hướng đi bền vững giúp nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho lao động nông thôn tại những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển loại hình du lịch sinh ...