VỨT BỎ TRẺ SƠ SINH: ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN NHÌN NHẬN LẠI MỨC ĐỘ NGHIÊM TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ

Thực hiện: Đào Anh Thư 04/08/2020

Chương trình đề cập đến tình trạng mẹ vứt bỏ con sơ sinh, giết con sơ sinh đang gia tăng một cách báo động thời gian qua. Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có những qui định để xử lý hành vi này nhưng vẫn còn nhẹ, không có tính răn đe. Vì vậy, trong thời gian tới, các chính sách pháp luật liên quan đến hành vi này cần phải được điều chỉnh để phù hợp với thực tế.