SỰ LAN TỎA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÁC TỈNH MIỀN NÚI

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 12/08/2020

Những năm qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách , chương trình khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số. Điển hình là chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số.