NÂNG ĐIỀU KIỆN, TĂNG TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC NƯỚC NGOÀI

Thực hiện: THQH 21/08/2020

Sau 15 năm triển khai, Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài bộc lộ những hạn chế trong quy trình, thủ tục, phí lệ phí và đào tạo tay nghề lao động...đã tạo ra nhiều vướng mắc trong quá trình thực thi. Do đó, sửa luật là cần thiết để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động hiện nay.