LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH: KHÓ ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thực hiện: Minh Quyên - Hoàng Thuyên - Hoàng Tùng 04/08/2015

Trong năm 2014, các quy định về lao động giúp việc ngày càng cụ thể hơn với Nghị định số 27 của Chính phủ và Thông tư số 19 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Theo đó, người giúp việc gia đình khi làm việc được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, đến thời điểm này nghề giúp việc gia đình vẫn là nghề dễ bị tổn thương bởi những quy định pháp luật chưa thực sự đi vào cuộc sống.