TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ LINH HOẠT KHÁM CHỮA BỆNH TRONG MÙA DỊCH COVID
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/10/2021

Để kiềm chế tốc độ lây lan của virus corona gây ra dịch bệnh COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã phải thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ: hạn chế đi lại, đóng cửa doanh nghiệp, trường học và hạn chế tụ tập đông người....

NGHỊ QUYẾT 68 – CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội 🕔16/10/2021

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ PHỤC HỒI NỀN KINH TẾ XANH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/10/2021

Làm thế nào để có thể khôi phục và phát triển ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp là vấn đề thu hút sự quan tâm của Quốc hội, chính phủ, các cấp các ngành....

GIAO THÔNG THÔNG SUỐT ĐỂ KHÔI PHỤC NỀN KINH TẾ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/10/2021

PHỤC HỒI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔10/10/2021

NGHỊ QUYẾT O2 – TIẾP LỬA CẢI CÁCH, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
👤Truyền hình Quốc hội 🕔10/10/2021

Cải thiện môi trường kinh doanh đã đang và luôn là “Chìa khóa ” để thu hút các nhà đầu tư vào Việt Nam....

CHỦ ĐỘNG, XỬ LÝ NGHIÊM MINH NHỮNG HÀNH VI THAM NHŨNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/10/2021

THÍCH ỨNG AN TOÀN, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/10/2021

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xây dựng dự thảo Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” để lấy ý kiến của các Bộ ngành, địa phương....

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH- BƯỚC ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội 🕔05/10/2021

Thời gian qua, việc Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hoá đã và đang được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính, qua đó đã tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp phát triển,...

XÂY DỰNG LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TÌNH HÌNH MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2021

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2021

HỖ TRỢ DÒNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP LÀM SAO CHO HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/10/2021

NGHI QUYẾT 68: HỖ TRỢ THIẾT THỰC CHO DOANH NGHIỆP
👤TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM 🕔03/10/2021

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19, ảnh hưởng đến đời sống cũng như sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trở thành yêu cầu bức thiết hơn bao giờ hết....

CƠ SỞ XÂY DỰNG LUẬT, TÍNH ĐẶC THÙ, ĐẶC BIỆT CỦA CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔03/10/2021

Dự án Luật Cảnh sát Cơ động là 1 trong 7 dự án Luật đầu tiên, dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 diễn vào ra vào tháng 10 này....

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI CAO TUỔI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔01/10/2021