TOÀ ÁN NHÂN DÂN

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 63: TÒA ÁN CÁC CẤP HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU QUỐC HỘI ĐỀ RA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/11/2019

Thực hiện quyền tư pháp, năm 2019 mặc dù nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng hoạt động của Tòa án các cấp tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác....

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 62
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔22/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 61: TAND HAI CẤP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI DÂN TIẾP CẬN CÔNG LÝ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔07/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 59: ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ MÀ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN GIAO CHOI
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔09/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 58: TAND HAI CẤP TỈNH QUẢNG NGÃI CÓ NHỮNG BƯỚC CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG CẢI CÁCH TƯ PHÁP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/08/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 57: TAND HAI CẤP TỈNH QUẢNG NAM - CÁC TRUNG TÂM THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ THÍ ĐIỂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/08/2019

TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 56
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/07/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 55: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THÀNH LẬP TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN TOÀN QUỐC
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔16/07/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 54
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔02/07/2019

HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI GÓP PHẦN XÂT DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG NHÂN DÂN
👤Truyền hình Quốc hội VIệt Nam 🕔17/06/2019

Sau 7 tháng triển khai thực hiện thí điểm, các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tỉnh Quảng Ninh đã hòa giải, đối thoại thành 1.062 đơn; góp phần giảm đáng kể số vụ việc mà Tòa án phải giải quyết....

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 52
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/06/2019

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 51: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 50: ÁN LỆ - TẠO BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG TRONG CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔06/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH TAND SỐ 49: HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔21/04/2019

Tòa án nhân dân tối cao đã tham khảo Luật về hòa giải của 66 quốc gia trên toàn thế giới và tổ chức nhiều buổi hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học pháp lý, các cơ quan hữu quan về Dự án Luật....

CHƯƠNG TRÌNH TÒA ÁN NHÂN DÂN SỐ 48: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔08/04/2019

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đạo luật để phòng, chống tham nhũng....