TIẾNG VỌNG THỜI GIAN

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VIỆT NAM QUA DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUỐC GIA TIÊU BIỂU
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/08/2018

KHOA BẢNG VIỆT NAM QUA DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI - TẬP 1
👤Hải Điệp - Xuân Đông - Nhật Huy - Mai Hương 🕔17/08/2018

NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 4
👤Lệ Hồng 🕔30/05/2018

Lăng Bác, một công trình của “Lòng dân, ý Đảng”, một đài hoa vĩnh cửu ngay tại trung tâm Quảng trường Ba Đình lịch sử thiêng liêng....

NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 3
👤Lệ Hồng 🕔30/05/2018

Chúng tôi đã có mặt tại Khu di tích lịch sử Đá Chông K9, nơi mà Bác Hồ đã sống làm việc trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Và sau khi Bác qua đời, nơi đây cũng chính là nơi được chọn để giữ gìn thi hài Bác trong thời gian chiến tranh, trước khi Lăng Bác được xây dựng.

NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 2
👤Lệ Hồng 🕔30/05/2018

Quảng trường Ba Đình lịch sử hôm nay vẫn là nơi ngày ngày có hàng vạn người dân xếp những hàng dài để được vào Lăng viếng Bác. Gần 50 năm Bác đi xa và hơn 40 năm Lăng Bác được khánh thành, mở cửa đón đồng bào và khách Quốc tế vào Lăng viếng Bác, nhưng dòng người vẫn chưa khi nào vơi bớt....

NHỮNG NGÀY THÁNG 5 NHỚ BÁC - TẬP 1
👤Lệ Hồng 🕔30/05/2018

Được vào Lăng viếng Bác trong những ngày tháng 5 lịch sử khiến thế hệ trẻ như chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động....

SỨC SỐNG BỀN LÂU CỦA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
👤Lệ Hồng 🕔30/05/2018

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua - tư tưởng đó là của Chủ tịch Hồ Chí Minh....

QUỐC HIỆU VÀ KINH ĐÔ QUA CÁC THỜI KỲ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/05/2018

TINH HOA NGHỆ THUẬT SƠN SON THẾP VÀNG VIỆT NAM
👤Lệ Hồng 🕔07/05/2018

Trong bề dày văn hóa vài ngàn năm với lịch sử lúc thăng lúc trầm của biết bao triều đại, Việt Nam có những vẻ đẹp thể hiện sự văn minh của các bậc đế vương, tiên tổ qua các thời kỳ được lưu truyền lại đến muôn đời sau....

GIÁ TRỊ CỦA TIỀN VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/04/2018

NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT NHỮNG DẤU ẤN DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/04/2018

Hoa Lư – Kinh đô của Nhà nước Đại Cồ Việt được vua Đinh Tiên Hoàng khởi lập từ năm 968 là trung tâm kinh tế - chính trị - quân sự và văn hoá đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam sau hàng nghìn năm bắc thuộc....

TIẾNG VỌNG THỜI GIAN - NGƯỜI VẼ QUỐC HUY VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔16/03/2018

HUYỀN TÍCH TRƯNG NỮ VƯƠNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔09/03/2018

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN - DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI TẬP 5
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔02/03/2018

TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ - SẮC TẾT, MÀU XUÂN, HỒN DÂN TỘC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔26/02/2018

Tranh dân gian Đông hồ với những “nét tươi trong”, mộc mạc, bình dị mang theo ước vọng về một cuộc sống đủ đầy và những giá trị văn hóa đậm chất dân gian...cứ thế đi vào sử sách, thơ ca, lắng đọng vào tâm hồn người Việt.