QUỐC HỘI CHƯA XEM XÉT DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT TẠI KỲ HỌP THỨ 6

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 24/08/2018