QUỐC HỘI CHƯA XEM XÉT DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT TẠI KỲ HỌP THỨ 6

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 24/08/2018

Dự kiến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2018), Quốc hội chưa xem xét Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để tiếp tục xin ý kiến cử tri, nhân dân, các tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn chỉnh Dự án Luật thông qua vào kỳ họp sau.