CHƯƠNG TRÌNH SẮC MÀU KINH TẾ NGÀY 24-11-2015

Thực hiện: Truyền hình Quốc hội Việt Nam 25/11/2015