TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: GÓP Ý LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT XÂY DỰNG

Thực hiện: Võ Linh - Võ Quốc 24/05/2020

Tại điểm cầu họp trực tuyến của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình góp ý về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng: Để luật hoàn chỉnh và đem lại hiệu quả cần phải lưu ý một số vấn đề liên quan và mang tính quyết định. Đặc biệt là cần có sự thống nhất tránh chồng chéo giữa Luật xây dựng và Luật quy hoạch.