PHIM TÀI LIỆU

ỦY BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC 5 NĂM NHÌN LẠI
👤Phan Hằng - Kim Thanh - Cao Hoàng 🕔31/12/2020

Là một trong các Ủy ban của Quốc hội có phạm vi hoạt động rộng lớn, trải dài trên nhiều lĩnh vực phức tạp và chuyên sâu, nhiệm kỳ 2016-2020 được xem là một nhiệm kỳ thành công của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội....

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG CỦA VIỆT NAM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔30/12/2020

PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ PHÙ HỢP VỚI BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔29/12/2020

HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG ĐỐI VỚI TRẺ EM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔27/12/2020

KỶ CƯƠNG, LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔24/12/2020

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG – PHÁT TRIỂN KINH TẾ LIÊN VÙNG
👤Nguyễn Duyên - Anh Tuấn- Hồng Dũng- Anh Đức 🕔24/12/2020

Phát triển kết cấu hạ tầng luôn được đặt ở vị trí trọng tâm trong các chủ trương, đường lối phát triển của Đảng Nhà nước và luôn là lĩnh vực ưu tiên đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước....

LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG, THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔20/12/2020

PHẤN ĐẤU ĐẠT MỨC CAO NHẤT CÁC CHỈ TIÊU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/12/2020

VIỆT NAM - THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH BIÊN NIÊN SỬ TRUYỀN HÌNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/12/2020

CHUYỂN ĐỔI SỐ KỲ TÍCH CỦA VIỆT NAM NĂM 2020
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/12/2020

PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM XÂM HẠI TRẺ EM Ở ĐỊA BÀN CƠ SỞ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/12/2020

CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TUỔI VỊ THÀNH NIÊN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔05/12/2020

75 NĂM NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔04/12/2020

Y NGÔNG NIÊ KĐĂM- NGƯỜI CON TÂY NGUYÊN GIỮA LÒNG HÀ NỘI
👤 Thanh Hải- Hồng Gấm – Quốc Bảo – HDjuang - Tùng Dương - Tú Anh 🕔29/11/2020

Ông là người con ưu tú của núi rừng Tây Nguyên nhưng phần lớn sự nghiệp lại ở nghị trường Quốc hội Ba Đình....

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGƯỜI DI CƯ TỰ DO & KẾT HÔN KHÔNG GIÁ THÚ TRONG VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT- LÀO
👤Võ Linh - Võ Quốc 🕔24/11/2020