KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV

TUYỂN CHỌN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ ANTT TRÊN CƠ SỞ TỰ NGUYỆN
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Cũng tại phiên thảo luận tổ sáng nay, một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là thẩm quyền tuyển chọn và tiêu chuẩn tuyển chọn lực lượng này. Nhiều ý kiến cho rằng việc tuyển chọn cần dựa trên cơ sở phát huy tối đa tính tự nguyện, tự quản trong nhân dân.

TÍNH TOÁN KỸ LƯỠNG NGÂN SÁCH KHI THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG MỚI
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Cũng tại phiên thảo luận tại tổ về nội dung của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đa số các đại biểu đề nghị cần tính toán, xác định rõ kinh phí dành cho lực lượng này, để phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế,...

CẦN ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH QUẦN CHÚNG BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Trước đó, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc bảo đảm ANTT ở cơ sở phải huy động được toàn dân, toàn hệ thống chính trị tham gia....

NĂM 2021, CHƯA ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ, CHUẨN NGHÈO
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Tiếp tục chương trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều nay, với tỷ lệ tán thành 92,53%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Quốc hội quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo trong năm 2021.

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG 17H15 NGÀY 12/11/2020
👤Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam 🕔12/11/2020

NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1041, 1042, 1053, 1054, 1055 về chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH và công tác nhân sự

QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 123/2020/QH14 V/V BÃI NHIỆM ĐBQH PHẠM PHÚ QUỐC
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Quốc hội vừa ban hành NGHỊ QUYẾT số 123/2020/QH14 Về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM VỚI TỶ LỆ 94,61%
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Trong phiên làm việc chiều 11/11, với tỷ lệ 94,61% tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Biên phòng Việt Nam.

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Trước đó, trong phiên làm việc ngày 11/11, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021....

QUỐC HỘI THÔNG QUA 2 NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG VỀ NHÂN SỰ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ TP.HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay (12/11), các đại biểu thảo luận tại hội trường về Dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết này và thống nhất cao không cần qua thí điểm mà có thể thực hiện ngay.

CÂN ĐỐI CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Thảo luận tại tổ về dự án luật sáng nay, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị, cần phải rà soát, cân đối các quy định về chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm cho lực lượng này hoạt động để đảm bảo tính khả thi.

ĐỀ NGHỊ THÍ ĐIỂM LỰC LƯỢNG BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, một ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét cho thực hiện thí điểm việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong một thời gian nhất định, tại một số địa phương trước khi ban hành Luật.

TÍNH TOÁN KỸ LƯỠNG NGÂN SÁCH KHI THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG MỚI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

Cũng tại phiên thảo luận tại tổ về nội dung của dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đa số các đại biểu đề nghị cần tính toán, xác định rõ kinh phí dành cho lực lượng này, để phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế,...

LÀM RÕ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ ANTT Ở CƠ SỞ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/11/2020

# Cho ý kiến về Dự án Luật, nhiều ĐBQH cũng cho rằng: Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung, làm rõ các quy định về chức năng, vị trí, nhiệm vụ của lực lượng lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.